برنامه ریزی، بودجه بندی شرکتها و پیش بینی

استراتژی خود را به برنامه ریزی، بودجه بندی شرکتها و سپس پیش بینی تبدیل نمایید

سه تا از مهمترین رکن های اصلی مشاورین ما در طرح مدیریت عملکرد; برنامه ریزی، بودجه بندی شرکتها و پیش بینی می باشد. یکی از مهمترین اهداف این طرح که خیلی از شرکتها با آن مشکل نیز دارند، استراتژی کارآمد تبدیل شده به برنامه ریزی بلند مدت، بودجه بندی شرکتها برای میان مدت و پیش بینی کوتاه مدت با نگرش دستیابی به اهداف استراتژیک، اهداف مالی و اطمینان از ایجاد ارزش مورد نظر سهامداران به صورت دائمی. می باشد.

راه حل

برنامه ریزی مؤثر، بودجه بندی و پیش بینی (ب ب پ) که در قالب چهار  محور اصلی می باشند:

استراتژی – در چه کسب و کاری هستیم؟ به چه صورت رقابت می کنیم؟ چه تصمیماتی بیشترین ارزش را سهامدارانمان ایجاد می کند؟

برنامه ریزی – نحوه تخصیص منابع به استراتژی؟ نحوه ارزیابی عملکرد و  پیشرفت؟

 بودجه بندی شرکتها – به چه نحوی از مسئولیت پذیری اطمینان حاصل شود؟ و استراتژی تشویقی برای پیاده سازی استراتژی چیست؟

پیش بینی – محیط همیشه در حال تغییر را به چه صورت تنظیم و انعکاس دهیم؟

در طی پروژه های انجام شده قبلی، مشاورین ما تجربه و قابلیتهای ویژه ای در زمینه برنامه ریزی، بودجه بندی شرکتها و پیش بینی کسب نموده، و درسهای گرفته شده از مشتریان به صورت مداوم در تنظیم راه حل استفاده می شود.