تعریف مالیات بر ارزش افزوده

ارزش افزوده به طور کلی مبلغی است که در مراحل مختلف تولید به قیمت مواد اولیه اضافه میگردد. این مبلغ به قیمت اصلی مواد اولیه اضافه وقیمت نهایی یک کالا را به ما میدهد .

در واقع ارزش افزوده ارزشی است که یک شخص بر روی کالای خریداری شده ایجاد می کند.

مالیات بر ارزش افزوده نوعی از مالیات غیر مستقیمی است که در هنگام خرید و فروش کالا و یا خدمات، خریدار آن را بهمراه بهای کالا میپردازد و دریافت کننده مالیات موظف است مقدار مالیات دریافتی را که در هنگام معامله دریافت کرده است به خزانه ی دولت در پایان دوره واریز نماید. در واقع این نوع مالیات، چند مرحله ای است و در مراحل مختلف زنجیره ی تولید و خدمات اخذ میگردد. اولین فروشنده یا به زبان ساده آخرین نفر در این زنجیره مالیات را یکجا به دولت پرداخت کرده و در مراحل بعدی هر فروشنده تنها مابه التفاوت مالیات را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور  واریز میکند.

یکی از دلایل اخذ مالیات بر ارزش افزوده این میباشد که در عوض دریافت یکجای مقدار کلانی مالیات از تولید کننده ، این مالیات در بین تعداد زیادی از مصرف کننده هاتقسیم شود تا از این طریق از فشار مالیاتی وارده به تولید کنندگان کاسته شود.